Valmennus Caressa | Tampere

Ratkaisukeskeinen valmennus ja itsenjohtamisen työkalut - onnistumisia elämään!

sari koli3Hei, olen Valmennus Caressan perustaja Sari Koli ja koulutettu ratkaisukeskeinen life & business coach. Olen toiminut valmennusalalla vuodesta 2008.

Kasvotusten tapahtuva valmennustoiminta keskittyy Pirkanmaalle, mutta etäyhteyksin valmennan yksilöasiakkaita ulkomaita myöten. Autan ratkaisemaan erilaisia muutos-/pattitilanteita työelämässä, ihmissuhteissa ja henkilökohtaisessa elämässä. Ratkaisukeskeinen coaching-menetelmä on voimauttava ja nopea apu erilaisissa arjen haasteissa kuten myös tavoitteellisessa itsen kehittämisessä.

Coaching on käytännönläheistä yhteistyötä valmentajan ja valmennettavan (yksilön tai ryhmän) välillä. Keskityn erityisesti asiakkaideni henkilökohtaiseen kasvuun, itsetuntemuksen lisäämiseen ja itsen johtamisen käytännön taitoihin. Tuotan asiakkaalle selkeyttä ja autan näkemään olennaisen. Käynnistän asiakkaan muutosprosessin ja tuen sen eri vaiheissa. Innostan, luon uskoa ja kannustan.

Coaching soveltuu hyvin työyhteisöjen, työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseen. Keskeistä on ihmisten auttaminen eteenpäin heidän henkilökohtaisissa haasteissaan ja tavoitteissaan.

Tervetuloa valmennukseen!